AWEPA failliet

Hierbij informeren wij u dat bij vonnis van 24 oktober 2017 de Rechtbank Amsterdam de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ASSOCIATION OF EUROPEAN PARLIAMENTARIANS WITH AFRICA(hierna: “AWEPA”) statutair gevestigd en zaakdoende te (1012 AC) Amsterdam aan de Prins Hendrikkade 48 G, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34106722, in staat van faillissement heeft verklaard met benoeming van mevrouw mr. A.E. de Vos tot rechter-commissaris en mr. E. Doornhein, De Vos & Partners Advocaten N.V., te Amsterdam tot curator (www.devos.nl). Mocht u betrokken zijn als crediteur of informatie wensen, kunt u zich aanmelden bij de curator via edoornhein@devos.nl.

 

 

AWEPA liquidated

Please be informed that on 24 October 2017 the District Court of Amsterdam ordered the involuntary liquidation of the ASSOCIATION OF EUROPEAN PARLIAMENTARIANS WITH AFRICA, (hereafter : “AWEPA”), an association with full jurisdiction, whose registered office and place of business is in (1012 AC) Amsterdam at Prins Hendrikkade 48 G. The Court appointed mr. A.E. de Vos as delegated judge and mr. E. Doornhein, De Vos & Partners Advocaten N.V., as trustee (www.devos.nl). If you you are a creditor of AWEPA, or if you require more information, please contact the trustee at edoornhein@devos.nl.